Az ezoterikus világnézet egyik alappillére az a hit, hogy a tudatunk teremti a valóságot. Na de hogyan vonzzuk be a boldogságot az életünkbe?
Az ősi vallások mindegyike hitt a szavak, a gondolat teremtőerejében. A törzsi közösségek varázsszavai, a sámánkultúra ráolvasásai mind ezen az elgondoláson alapultak, ahogy a buddhista mantrák is. A szanszkrit eredetű mantra szó a hiedelem szerint a teremtés jelképe, magában rejti a mindenség alapelvének értelmét, illetve elvezet a legmagasabb rendű tudat megismerésének állapotába. A szent szavak bírhatnak elvont, mély tartalommal, vagy lehetnek rövid, bölcs mondások, míg némelyikük csupán misztikus hangok sorozata.

A Bibliában, János evangéliumában ezt olvashatjuk: „Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.” Az imádkozás, a liturgikus szövegek szentsége: a kimondott szó és a gondolat a kereszténység szerint is erővel bír.

A 20. században aztán az ezoterikus tanok terjedésével és a new age korszakkal a pozitív gondolkodás új jelentőséget nyert, közvetve a parapszichológiai kutatások fejlődése miatt is.

Kérd és megadatik

Esther és Jerry Hicks Magyarországon idén megjelent sikerkönyvében a gondolat erejét és a vonzás törvényét teszik érhetővé mindenki számára. Alaptézisük, hogy mindannyiunk számára elérhető az a tudás, az a képesség, amellyel megteremthetjük a saját valóságunkat. De akkor mégis mi áll az útjában annak, hogy pusztán a gondolat erejével bevonzzuk életünkbe a vágyott dolgokat? A szerzőpáros leszögezi:

– Nem az, hogy nem akarjuk eléggé;
– Nem az, hogy nem vagyunk rá méltók;
– Nem az, hogy összeesküdött ellenünk a sors.

Ehelyett szerintük a gondolat teremtőereje általában azért nem tud megnyilvánulni, mert a bennünk rejlő érzelmi gátak és ellentmondások ezt nem engedik meg. Ahhoz, hogy megtapasztalhassuk ezt az energiát, szemléletváltás szükséges, és az, hogy fokozatosan elengedjük azokat a negatív érzelmeket, amelyek nem engedik érvényesülni a vonzás törvényét.

A vonzás törvénye

Minden gondolat egy rezgés, minden gondolat egy jelet sugároz, és minden gondolat egy hozzá illő jelet vonz. Ezt a folyamatot nevezzük a vonzás törvényének.

Bármire fordítjuk is a figyelmünket, rezgéseket bocsátunk ki. Ha vágyunk valamire, ami jelenleg nincs a birtokunkban, de a jelenlegi állapotra, tehát a hiány állapotára fókuszálunk, akkor ennek megfelelő negatív rezgéseket küldünk ki magunkból.

Ha vágyunk valamire, és azt képzeljük el, milyen lesz, amikor már birtokoljuk, akkor pozitív rezgéseink lesznek, és valóban képesek leszünk bevonzani a vágyott dolgot az életünkbe.

3 lépés a boldogságért

A teremtés folyamata egyszerűen megfogalmazható, mindössze három lépésből áll.
1. lépés: Kérés
2. lépés: A világegyetem válaszol
3. lépés: Elfogadás

Az első fázis egyértelmű: koncentráljunk a vágyott dologra. A másodiknak gyakran nem vagyunk tudatában: a világegyetem, az isteni erő azonnal válaszol, az összes kérésünkre, de ennek teremtőerejét gyakran gátolja a harmadik lépés, az elfogadás hiánya, valamint az érzelmi ellentmondások. Ez ugyanis a kritikus pont: hogy képesek vagyunk-e érzelmeinket be- és elfogadássá lényegíteni, és elhinni, hogy valóban megkaphatjuk a vágyott dolgokat!

Érzelmi rezgésszám

Érdemes megvizsgálni lelki beállítódásunkat a következő skála szerint:
1. Boldogság/tudatosság/szabadság/szeretet
2. Szenvedély
3. Lelkesedés/öröm
4. Örömteli várakozás/hit
5. Derűlátás
6. Remény
7. Belenyugvás
8. Unalom
9. Borúlátás
10. Bosszankodás/türelmetlenség
11. Legyőzöttség érzése
12. Csalódottság
13. Kétség
14. Aggodalom
15. Mások hibáztatása
16. Elbizonytalanodás
17. Harag
18. Bosszúvágy
19. Gyűlölet
20. Irigység
21. Fenyegetettség/bűntudat
22. Szorongás/tehetetlenség/kétségbeesés

A gondolatok erejét egyre inkább megtapasztaljuk, ahogy sikerül a skála aljáról, az általános negatív hangolódásból (szorongás/tehetetlenség/kétségbeesés) egyre pozitívabb szintre váltanunk. Csupán az számít, hogy tudatosan a jobb érzések felé haladjunk. Persze mindannyiunkat érnek negatív események, amelyek félelmet, haragot, szorongást váltanak ki belőlünk, de fontos, hogy minden helyzetben igyekezzünk megtalálni a jót, a legjobb érzést kiváltó gondolatot.