A numerológiában a születési számaink nem csak a párkapcsolati esélyeinket, hanem az üzleti, társulási lehetőségeinket is mutatják.
Egymásra vagyunk utalva, munkatársak vagyunk, egy munkahelyen dolgozunk, ahol egymással jól kell együttműködnünk vagy közös vállalkozásunk van valakivel, ami nagy felelősséggel jár.

Új sorozatunkban megismerheted, kivel hozott össze a Sors a munkahelyeden a munkatársad vagy a főnököd személyében, vagy egy közös üzleti vállalkozásban. Ki miben tehetséges, milyen a habitusa, mi lehet a probléma és hogyan tudjátok egymást jól kiegészíteni.

Két személyiség összehasonlítása következik a Sorsmisszió szám egy számjegyre egyszerűsített száma alapján, aki lehet a munkatársad, főnököd vagy az üzlettársad egy közös vállalkozásban,

.A Sorsmisszió számunk az életfeladatunkat és alapvető jellevonásainkat mutatja.

Példa: 1986.03.19.= 1+9+8+6+0+3+1+9 = 37 = 10 = 1

Társulás, munkakapcsolat: 1-es

Sorsmisszió szám: 19 = 10 = 1, 28 = 10 = 1, 37 = 10 = 1, 46 =10 = 1

Milyen a főnököd a számmisztika szerint?

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 1-es személyiség

Nagy lehetőség, de kényes munkahelyi kapcsolat. Mindkettőjüknek sikerélményekre van szüksége, mindegyikük ösztönösen magához ragadná a kezdeményezést és a vezetést, ezért kínosan kell vigyázniuk arra, hogy a hiúságuk ne szenvedjen csorbát. Közös érdekük, hogy amelyikük jobban kommunikál, az képviselje a vállalkozást, de ezen belül, mert nem teljesen egyformák, külön-külön találják meg a saját képességeiknek megfelelő munkaterületet a vállalkozáson belül. Együtt (persze külön-külön is) nagyon sikeresek lehetnek, de ezt a közös sikert csakis egymás kölcsönös, nagyvonalú elismerésével tudják hosszútávon bebiztosítani.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 2-es személyiség

Szintén nagyon jó esélyeket ad e két személyiség társulása a vállalkozásban, egy szervezetben, a munkában. Természetesen az 1-es dominál és irányít a kapcsolatban, a 2-es pedig örömmel, és megbízhatóan hajtja végre a rábízott feladatokat. A sikerekben pedig hozzáadott értékeik arányában osztoznak, remélhetőleg mindkettőjük kölcsönös megelégedettségére.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 3-as személyiség

A vezető szerep mindenképpen az 1-esé, de akkor működhet igazán jól a kapcsolat, ha a 3-as is lehetőséget kap arra, ami neki testhezálló feladat, hogy kitűnő kommunikációs készségét a kapcsolatok építésében és a szervezésben hasznosíthassa. Ha ezt teheti, a helyén van, és örömmel végzi a munkáját, a minél nagyobb sikerek reményében.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 4-es személyiség

Jó sikereket ígér e két személyiség együttműködése, társulása. Természetesen az 1-es ötletei, kreativitása és aktivitása tartja lendületben a vállalkozást, a sikerhez pedig a 4-es racionalitása, logikai képessége és rendkívüli munkabírása járul hozzá.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 5-ös személyiség

Sok sikert hozhat ez a kapcsolat. Az 1-es vezetésével és ellenőrzésével, valamint az 5-ös mozgékonyságával, szervező készségével és kommunikációs tehetségével. Akkor lehetnek igazán sikeresek, ahol az 5-ös kiélheti szereplési vágyait, az 1-es pedig nem akar szigorúan uralkodni rajta.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 6-os személyiség

Egyértelmű, hogy a vezető csakis az 1-es lehet. A 6-os számára ez természetes, ideális együttműködő munkatársa, vagy üzlettárs lehet. A hibalehetőség az 1-es túlzott elvárásai, tökéletesség mániája, elégedetlensége és keménysége lehet, ami a 6-os személyiség harmónia iránti erős igényének, lelki békéjének nyugalmának megzavarását jelenti.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 7-es személyiség

Az 1-es lendületét, kreativitását nagymértékben serkenti, a 7-es hozzáadott szellemi értékei, elmélyültsége, ötletei, és üzleti érzéke. Nagy siker, sokféle üzleti lehetőség származhat kettőjük társulásából. A közös célok eléréséhez mindkettőjükben megvan a tettvágy, az elszántság, a nehezebb periódusokban pedig a kiváló problémamegoldó képességük a garancia.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 8-as személyiség

Nagy üzleti sikereket hozhat e két személyiség összefogása, de ugyanakkor nagyfokú óvatosságra is szükség van ebben a társulásban. Az 1-es kezében az irányítás jó helyen van, ehhez adódik a 8-as szervező készsége, érvényesülési képessége és harciassága. Kényes kapcsolat. Nagyon kell tisztelniük egymást, és maximálisan kell törekedniük a tiszta helyzetek kialakítására, mert nagyon hamar konfliktus, súlyos összecsapás lehet belőle.

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 9-es személyiség

Az 1-es ötletei, határozottsága és magas fordulatszáma tartja lendületben a vállalkozást, amihez a 9-es magas szellemisége, rálátása az összefüggésekre a biztosítja a sikert, valamint az ő személye a garancia arra, hogy a társadalmi elvárásokhoz és szabályokhoz való kompetencia meglegyen. Fontos, hogy az egyes optimizmusa inspiráló hatással legyen a 9-esre, aki viszont hajlamos lehet arra, hogy negatívan lássa a dolgokat, túlzottan lelassíthatja, akadályozhatja az 1-es egyéniség és a vállalkozás lendületét.